Naturaguneak kudeatuz, mantenduz eta zainduz,
basoen kalitatea eta potentziala handitzen dugu

Baliabideak eta biodibertsitatea babesten ditugu

Basogintza kudeaketa jasangarria

Baso-baliabideak modu jasangarrian kudeatzen laguntzen dugu, jardunbide garden eta errespetuzkoen bidez, ingurunearekin zein gizartearekin.

TXUKUNentzat, baso edo baso-masa bat behar bezala kudeatzea, pertsonen premiei erantzuten diela bermatzea zein haien osasuna ziurtatzea eta jarraitutasuna bermatzea ere bada.

Horregatik, administrazio publikoekin, agentziekin, sozietateekin eta fundazioekin egiten dugu lan, besteak beste. Bai eta basoak eta baso-lurrak mantentzera eta kudeatzera modu horretan jotzen duten eremu pribatuko erakundeekin ere.

Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak (FAO) jasotzen duen bezala: “Modu batean eta erritmo batean, eutsi diezaiotela beren biodibertsitateari, produktibitateari, birsortzeko gaitasunari, bizitasunari eta, orain eta etorkizunean, beren funtzio ekologiko, ekonomiko eta sozial garrantzitsuak betetzeko ahalmenari, beste ekosistema batzuk kaltetu gabe”.

Alde horretatik, hainbat administraziotarako baso-lanak egin ditugu TXUKUNen, biodibertsitatea kontserbatzeko eta mendiak hobetzeko. Horretarako, bertako langile publikoekin lan estua izan dugu gure jardueraren eraginkortasuna eta arrakasta lortzeko helburuarekin.

Horren adibide dira Errenterian 2017, 2018 eta 2019.urteetan bertako udalerako eskaini ditugun zerbitzuak: horien artean baso habitatak zein larreak kentzea eta baso anfibioetarako putzuei erantsitako eremuetako belar sastrakak kentzea.

Bioingeniaritza

Bioingeniaritza eta natura ingeniaritza lanak egiten ditugu. Ibai eremuetan egiten dugu lan ezpondak egonkortzen eta finkatzen. Baita kostaldeko eremuetan ere, duna-sistemak finkatzen lehorreko eremuekin batera.

Fenomeno naturalek (haizeak, urak edo izotzak) mendietan, ibaiertzetan eta ubideetan eragiten dituzten plano inklinatuetan lan egitean, dinamika hidrologiko naturala babesteko jardunbide egokiak erabiltzen ditugunez, oreka biologikoa eta geologikoa mantentzea ahalbidetzen dugu.

Landareak egonkortzeko egindako lanek, esaterako, mendi-mazelen higadurari aurre egiteko balio digute eta aldi berean, lurra ziurtatzeko eta lekuaren paisaia eta ekologia balioa zaintzeko aukera ematen digute.

Era berean, ibaietako sedimentazioa murriztu, elementu kutsatzaileen agerpena geldiarazi, edateko uraren iturriak eta habitat naturalak babestu, paisaiaren kalitatea hobetu eta biodibertsitatea eta jatorrizko ekosistemaren funtzioak mantentzen edo leheneratzen ditugu.

Aisialdiko azpiegituren mantentze lanak landa eremuan

Gure jardunaren zati handi bat landa eremuko aisialdi guneak mantentzea da. Adituak gara aire zabaleko eremu irisgarriak egokitzen eta kontserbatzen. Bereziki, gizarte eta haur garapenerako pentsatuta daudenak, edozein dela ere haien kokapena edo gaitasuna.

Horrela, herritarren inklusiorako, aisialdirako eta lasaitasunerako egokiak diren natura testuinguruak zaintzen saiatzen gara, beti ere inguruko paisaia eta ingurumen balioak lehenetsiz.

Azken batean, azpiegitura horien balio ludikoari ingurumen gehigarri bat gehitzen diogu, eremu bakoitza kokatuta dagoen landa ingurunearen berezitasunekiko guztiz integratuz.

Landa-bideetako, bidezidorretako eta ibai ibilguetako bazterrak garbitzea eta sastrakak kentzea

Hiri inguruko eta landako naturaguneak garbitu eta sastrakak kentzen dihardugu. Helburu jakin batekin: gure komunitatetan birika berde gisa duen garrantzia babestea, bai eta aisialdirako paisaia eta gizarte balioa zaintzea ere.

Gure kudeaketa, gugana jotzen duten administrazioen, erakundeen eta enpresen asmoetara egokitzen da, bai eta dagokien araudietara ere.

Jasangarritasuna eta biodibertsitate printzipioetan eta baliabideen erabilera arduratsuan oinarritutako basogintza soluzioak aplikatzen ditugu.

Gizarteak baso eremuetan aisialdiko jarduerez gozatu ahal izan dezan, beharrezkoak diren mantentze-lanak egiten ditugu, indarrean dagoen legeriaren aplikazio esparruaren barruan, gomendatutako segurtasun-neurriekin eta horiek zaindu eta gainbegiratzeaz arduratzen diren toki erakundeekin lankidetzan.

Horrela, azpiegitura handiei atxikitako eremuetan belar sastrakak kentzeko lan ugari egin ditugu TXUKUNen: aisialdi-eremuetan, bide publikoen sareetan, mendi-bidezidorretan, estazio megalitikoetan, etab.

Landare espezie inbaditzaileak kontrolatzea eta desagerraraztea

Esperientzia handia dugu flora exotiko inbaditzaileko espezieak kontrolatzen eta desagerrarazten. Besteak beste, oso ohikoak diren Sasiakazia (Robinia pseudoacacia), Japoniar piper-belarra, Panpa belarra (Cortaderia selloana) eta Tximeleta zuhaitza (Buddleja davidii).

Lan horiek aurrera eramateko, beharrezko egiaztagiri profesionala dugu eta osasun-erabilerako pestiziden manipulatzaile-aplikatzailearen ziurtagiriak ditugu.

TXUKUNen inguruko ekosistemetan gero eta presentzia handiagoa duten espezieen aurka borrokatzeko eta hauek prebenitzeko erabiltzen ditugun metodoak, ahalik eta kalte gutxiena egiten dutenak dira. Hala ere, oso arrakastatsuak dira gure biodibertsitatea, nekazaritza edo gure ingurune natural eta erakargarri turistikoaren paisaia-balioa galtzeko arriskuan dauden landareen aurka.

Baso lanak

Egin dezagun lan elkarrekin zure hurrengo proiektuan