Baso baliabideak eta lorategi eremuak
modu jasangarrian zaharberritu eta mantentzen ditugu 

Gipuzkoako eta inguruetako landa eta hiri
eremuetan egiten dugu lan

Esperientzia handia lorezaintzan eta baso jardueretan

Lorezaintza


Lorategien sorkuntza, paisaia konponbideak eta berdeguneak mantentzea landaguneetan eta hiriguneetan.

Baso kudeaketa lan jasangarriak

Baso kudeaketa modu jasangarrian gauzatzeko lan gogorrean laguntzen dugu, jardunbide garden eta errespetuzkoen bidez.

Bioingeniaritza


Bioingeniaritzako edo ingeniaritza naturalistikoko lanak egiten ditugu, jarduera maila edonolakoa ere izan gabe.

Aisialdiko azpiegituren mantentze lanak landa eremuan


Adituak gara aire zabaleko eremuak egokitzen eta kontserbatzen, gizartearen eta haurren garapenerako pentsatuta daudenak bereziki.

Landa-bideetako, bidezidorretako eta ibai ibilguetako bazterrak garbitzea eta sastrakak kentzea

Hiri inguruko eta landako naturguneak garbitu eta sastrakak kentzen dihardugu.

Landare espezie inbaditzaileak kontrolatzea eta desagerraraztea

Esperientzia handia dugu flora exotiko inbaditzaileko espezieak kontrolatzen eta desagerrarazten.

Esperiantzia handia

Ingurune naturalarekin lotutako hainbat arlotan esperientzia handia duen Gipuzkoako enpresa bat gara. 30 urte baino gehiago daramatzagu administrazio zein enpresentzat lanean, bai landa-lurzoruan, bai hiri-lurzoruan. Gure lan taldea giza talde dinamiko batek osatzen du, bikaintasunari eta emandako zerbitzuen kalitateari ematen diogu garrantzia.

Jasangarritasunaren aldeko apostua

Hiri-inguruneak eta landa-inguruneak modu jasangarrian garatzen laguntzen duten ondasunak eta zerbitzuak emateko naturguneak bermatzen ditugu. Ingurumen balioak errespetatzen ditugu, baliabideak eta biodibertsitatea babestuz.

Gugan konfiantza duten erakundeak

Administrazio
publikoak

Elkarte eta agentzia publikoak

Fundazio eta elkarte zientifikoak

Enpresa
Pribatuak

Lan nabarmenak

Egin dezagun lan elkarrekin zure hurrengo proiektuan.