Insteres berezikoak diren aire zabaleko espazioak
egokitzeko, mantentzeko eta zaintzeko egiten dugu lan

Landa zein hiri eremuetan aisialdirako
berdeguneak sortzen ditugu

Jasangarritasunak mugitzen gaitu

TXUKUN LORAZANTZAn

30 urte baino gehiago daramatzagu Gipuzkoan eta inguruetan baso eta lorezaintza zerbitzuak ematen.

30 urte baino gehiagoko esperientzia dugu berdeguneak eta lorategiak sortzen, mantentzen eta lehengoratzen, biodibertsitatea kontserbatzen eta ekosistema naturalak zaintzen.

Gure profesionalek badakite nola erantzun komunitateek, administrazioek eta enpresa pribatuek dituzten beharrei, baliozko eta kalitatezko paisaia inguruneen balioa handitzeko bidean.

Horretarako, indarrean dagoen araudia zehatz-mehatz betetzen dugu, bai eta Azpiegitura Berdearen Euskal Sarea kontserbatzeko eta sustatzeko beharrezkoak diren printzipio eta gidalerroak ere, hau da:

Beren ingurumen balioengatik babestutako espazioak eta babes-figura propioak dituztenak (Natura 2000 Sarea eta NGB).

Espazio horiek lotzen dituzten korridore ekologikoak, baita inguruko lurraldeetako espazioak ere, beti ere korridoreak EAEren barruan badaude.

Funtzio anitzeko natura intereseko beste espazio batzuk, EAEn ingurumen balio aipagarriak dituztenak eta onartutako babes figurarik ez dutenak.

Ibilguak eta haien eremuak, azaleko urak babesteko kategoria dutenak, Ramsar hezeguneak eta Hezeguneen LAPak inbentariatutako ur-masa guztiak.

Kudeatu modu egoki eta jasangarrian,zure baso errekurtsoak. Guk lagunduko zaitugu