Lege oharra

Zerbitzu-emaileak, webgunearen arduradunak, erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (LSSI-CE) xedatutako betebeharrak betetzeko, bai eta webgunearen erabiltzaile guztiei webgunearen erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko ere.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile izaera, eta konpromisoa hartzen du hemen xedatutako xedapenak eta aplikagarria den beste edozein lege-xedapen zorrotz betetzeko.

Zerbitzu-emaileak eskubidea izango du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko, eta ez du izango betebehar horien berri emateko edo erabiltzaileei jakinarazteko betebeharrik. Nahikoa izango da zerbitzu-emailearen webgunean argitaratzea.

ERANTZUKIZUNA 

Zerbitzu-emaileak ez du inolako erantzukizunik izango bere webgunean argitaratutako informaziotik, baldin eta informazio hori kanpoko hirugarren batek manipulatu edo sartu badu.

Zerbitzu-emailearen webguneak cookie-ak (zerbitzariak orrian sartzen denaren ordenagailura bidaltzen dituen informazio-fitxategi txikiak) erabil ditzake, gunearen funtzionamendu eta bistaratze egokirako ezinbestekotzat jotzen diren funtzio jakin batzuk gauzatzeko. Webgunean erabiltzen diren cookie-ak, nolanahi ere, aldi baterakoak dira, gero errazago transmititzeko, eta erabiltzailearen saioa amaitzean desagertzen dira. Cookieak ez dira inola ere erabiliko informazio pertsonala biltzeko.

Bezeroaren webgunetik hirugarren webguneetako edukietara birbidera daiteke. Zerbitzu-emaileak ezin dituenez beti kontrolatu hirugarrenek beren webguneetan sartutako edukiak, ez du inolako erantzukizunik hartzen eduki horiei dagokienez. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak adierazten du berehala kenduko duela nazioko edo nazioarteko legeria, morala edo ordena publikoa urra dezakeen edozein eduki, eta berehala kenduko duela birbideratzea webgune horretara, eta agintari eskudunei jakinaraziko diela eduki hori.

Zerbitzu-emaileak ez du bere gain hartuko foroetan, txatetan, blog-sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo beste edozein bitartekotan gordetako informazio eta edukien gaineko erantzukizuna, baldin eta hirugarrenek edukiak modu independentean argitaratu ahal badituzte zerbitzu-emailearen webgunean. Hala ere, eta EKSLren 11. eta 16. artikuluak: zerbitzu-emailea erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, eta aktiboki laguntzen du estatuko edo nazioarteko legeria, hirugarrenen eskubideak edo morala eta ordena publikoa kaltetu edo urra ditzaketen eduki guztiak kentzen edo, hala badagokio, blokeatzen. Erabiltzaileak uste badu webgunean badagoela sailkapen hori egin dezakeen edukiren bat, jakinarazi, mesedez, berehala, webgunearen administratzaileari.

Webgune hau berrikusi eta probatu egin da, ondo funtziona dezan. Hasiera batean, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, behar bezala funtzionatuko duela berma daiteke. Hala ere, zerbitzu-emaileak ez du baztertzen programazioan zenbait akats egotea, edo ezinbesteko kausak, hondamendi naturalak, grebak edo web-orrira sartzea eragozten duten antzeko inguruabarrak gertatzea.

 

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA 

Web-gunea, haren programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak azalduz baina ez mugatuz, diseinuak, logotipoak, testua eta/edo grafikoak zerbitzu-emailearen jabetzakoak dira, edo, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du. Webguneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiaren bidez, eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta daude.

Xede hori edozein dela ere, erreprodukzio osoa edo partziala, erabilera, ustiapena, banaketa eta merkaturatzea egiteko, zerbitzu-emailearen aldez aurreko idatzizko baimena behar da. Zerbitzu-emaileak aldez aurretik baimendu gabeko edozein erabilera egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen urratze larritzat hartuko da.

Zerbitzu-emailearekin zerikusirik ez duten diseinuak, logotipoak, testuak eta/edo grafikoak, webgunean ager daitezkeenak, jabeenak dira, eta haiek izango dira horien inguruan sor daitekeen edozein eztabaidaren erantzule. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak berariazko eta aldez aurreko baimena du.

Zerbitzu-emaileak EZ DU BERARIAZ BAIMENTZEN hirugarrenek webgunearen eduki zehatzetara zuzenean birbideratzea; nolanahi ere, zerbitzu-emailearen webgune nagusia birbideratu beharko du.

Zerbitzu-emaileak jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideak aitortzen dizkie titularrei, eta ez du esan nahi horiek bakarrik aipatzen edo agertzen direnik webgunean, zerbitzu-emaileak horien gainean inolako eskubide edo erantzukizunik duenik, ezta horiek babesten, babesten edo gomendatzen dituenik ere.

Informazioaren egiazkotasuna

Erabiltzaileak ematen duen informazio guztiak egiazkoa izan behar du. Horretarako, zerbitzuak harpidetzeko formularioen bidez jakinarazitako datuen benetakotasuna bermatzen du erabiltzaileak. Erabiltzailearen ardura izango da TXUKUN LORAZANTZAri emandako informazio guztia etengabe eguneratuta edukitzea, une bakoitzean duen benetako egoerari erantzuteko. Nolanahi ere, erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta zerbitzu-emaileari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteen erantzule ere.

Webgunea behar bezala erabiltzeko betebeharra

Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea erabiltzeko konpromisoa, legearen eta lege-ohar honen arabera, bai eta moralaren eta ohitura onen arabera ere. Horretarako, erabiltzaileak ez du orrialdea erabiliko zilegi ez diren edo debekatuta dauden helburuetarako, hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egiteko edo, edozein modutan, zerbitzu-emailearen edozein informatika-ekipamendutan biltegiratutako ekipamendu informatikoak edo dokumentuak, artxiboak eta mota guztietako edukiak kaltetu, erabilezin bihurtu, gehiegi kargatu, hondatu edo normaltasunez erabiltzea eragozteko.

Bereziki, adierazgarria baina ez zehatza, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du informazio, datu, eduki, mezu, grafiko, marrazki, soinu- edo irudi-fitxategi, argazki, grabazio, software eta, oro har, honako ezaugarri hauek dituen edozein materialik ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura jartzeko:

(1) Nazioarteko tratatuetan eta indarrean dauden beste arau batzuetan Konstituzioak aitortutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurkakoa, mespretxuzkoa edo horien aurkakoa bada;

(2) delitu, laidogarri, difamatzaile, bortitz edo, oro har, legearen, moralaren eta ordena publikoaren aurkako ekintzak bultzatu, bultzatu edo sustatzen ditu;

(3) sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo baldintzagatik bereizkeria eragiten duten jarduera, jarrera edo pentsamenduak bultzatu, bultzatu edo sustatzen baditu;

(4) pertsonen ohorerako, norberaren edo familiaren intimitaterako edo norberaren irudirako eskubidearen aurkakoa denean;

(5) edozein modutan, zerbitzu-emailearen edo hirugarrenen sinesgarritasunari kalte egitea; eta

(6) Publizitate ez-zilegi, engainagarri edo desleiala izatea.

 LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Webgune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo gai guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da, aldeek esanbidez onartzen dutena, eta Donostiako (Gipuzkoa) epaitegi eta auzitegiek izango dute haren erabilerarekin zerikusia duten edo hortik eratorritako gatazka guztiak ebazteko eskumena.